Lokalna Pamiec Filmowa

W przygotowaniach do Home Movie Day pomaga nam Muzeum Woli. Laboratorium miasta, które pracuje nad stworzeniem pierwszego w Polsce archiwum filmów amatorskich – Lokalnej Pamięci Filmowej.  Oto więcej informacji o tym projekcie:

Muzeum Woli. Laboratorium miasta rozpoczyna tworzenie unikatowego archiwum. Lokalna Pamięć Filmowa to program, w ramach którego muzeum będzie zbierać amatorskie filmy na taśmach, przez mieszkańców Warszawy w mieście jak i poza nim, oraz przez przyjezdnych. Muzeum zaprasza wszystkich do dzielenia się swoimi domowymi archiwami, które są cenne nie tylko dla właścicieli, ale również dla lokalnej społeczności, badaczy i twórców. Dlaczego?

Co jakiś czas pojawiają się w mediach informacje o odkryciach filmowych obrazów, nakręconych wiele lat temu przez amatorów. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest amatorski, upubliczniony po 64 latach od nakręcenia, film z Powstania Warszawskiego, którego autorem był Tadeusz Rowiński. Wiele wskazuje na to, że takich materiałów jest więcej – zarówno z okresu przedwojennego, wojennego, jak i powojennego. Chociaż amatorskie kamery towarzyszyły zwykle mniej doniosłym historycznie wydarzeniom, zapisy na taśmach filmowych mogą dostarczać nie mniej emocji i wiedzy o przeszłości.

Ośrodki dedykowane zbiórkom amatorskich materiałów filmowych istnieją m.in. we Francji, Holandii i Czechach. Dzięki nim powstają archiwa, służące pracy nad filmami dokumentalnymi, fabularnymi, wystawami, działaniami artystycznymi i badaniu społecznego życia w różnych czasach przez historyków, socjologów, antropologów. Jak dotąd taki ośrodek nie istnieje w Polsce.

Powstanie zbiorów amatorskich filmów jest nie tylko tworzeniem bazy służącej przetwarzaniu i badaniu, ale przede wszystkim archiwum lokalnej pamięci, pozwalającym na aktywizację mieszkańców danego miejsca.

Warto też dodać, że taśma filmowa jest nośnikiem niezwykle delikatnym, wymagającym odpowiednich warunków przechowywania. Program Muzeum Woli. Laboratorium miasta ma też na celu konserwację taśm oraz przeniesienie z nich obrazu na nośnik cyfrowy.

Jakie filmy będziemy zbierać? Filmy amatorskie na taśmach 8mm, SUPER8, 9,5mm i 16mm.

Kto może być autorem filmu? Osoba prywatna nie związana zawodowo z filmem ani z inną dziedziną sztuki obrazu (np. plastycy, fotografowie), filmująca na nieprofesjonalnym formacie (wyklucza to taśmę 35mm) dla własnej lub swojego prywatnego otoczenia przyjemności lub celów.

 

Reklama